Trees Dewever - Massage, life coaching en workshops te Brugge Visie   Trees Dewever   Begijnhof   Kalender   Nieuwsbrief   Blog   Contact
Praktijk voor Lichaams- en Levenskunst - Massage, life coaching en workshops te Brugge
coaching

Zijnsgeoriënteerde begeleiding
Time out
Coaching in culturele organisaties en artistieke creatieprocessen


Trees Dewever
Praktijk voor Lichaams- en Levenskunst
Begijnhof 17
8000 Brugge

NIEUW! Lees mijn blog!

Contactpagina
Referenties
Literatuur
Links


Massage Coaching Workshops


Zijnsgeoriënteerde begeleiding

Zijnsgeoriënteerde begeleiding is geen psychische hulpverlening en evenmin wereldvreemde esoterie. Het is een pad van levenskunst. Het is spirituele levenskunst die ervan uitgaat dat je veel ruimer en liefdevoller bent dat hoe je jezelf meestal ervaart. Met veel kennis van psychotherapie en geënt op het boeddhisme, maar met een pragmatische aanpak. Het is toepasbaar op het leven dat je leidt (of lijdt). Eeuwenoude wijsheden worden in een relationele, westerse context geplaatst. Mijn begeleiding is vooral een oefening om goed en open in relatie te zijn: met jezelf, je medemens en de wereld.

Want onze twijfels, oordelen, angsten en aannames zijn vaak een rem om blij, vrij en contactvol in het leven te staan. En dat is jammer. Op die manier onthouden we onszelf en de wereld onze eigen kwaliteit, kleur, kracht en liefde. We doen onszelf te kort.

Het uitgangspunt is dat je contact leert maken met je natuurlijke, open aard. Dat je ervaart dat je inherent verbonden bent met alle leven. Je leert basale goedheid en liefde herkennen als jouw wezenlijke aard. Het is rusten in een bedding van vertrouwen, waar alle pijn en gebrokenheid welkom is. We hebben er allemaal een intuïtie van: het is volkomen gemak, waar alle gevecht is opgegeven...

- als je het beu bent om alsmaar sterk te zijn of jezelf te bewijzen
- als je vermoedt dat boosheid, oud verdriet of angst je levenslust beperken
- als je verlangt naar betere contacten en meer rust in je hoofd
- als je weet hebt van een liefdevolle dimensie in jou en dit wil leven...

dan nodig ik je uit om je worstelingen te ontvouwen en ruimte te geven. Ik laat je met andere ogen naar jezelf kijken, met een niet oordelende en open blik. Want onder onze defensiemechanismen en dikke pantsers schuilt onze vrije en ongeschonden aard die waarheidlievend, schoonheidminnend en liefdevol is. Ik reik je een andere houding, een andere kijk aan t.a.v.  je problemen, waardoor ze lichter en minder pijnlijk worden. Want hoe je omgaat met ongemak en pijn is wellicht een hogere kunst dan het nastreven of vasthouden van geluk. Houding is belangrijker dan inhoud.

Ik volg trainingen in de School voor Zijnsoriëntatie in Utrecht sinds 2006, en beëindigde de zesjarige opleiding tot leraar / begeleider in 2017.

Ik ben lid van de Beroepsvereniging van Zijnsgeorienteerde begeleiders en verbind mij aan de beroepscode.

Enkel op afspraak: reserveren op 050/61 28 30 of 0474 406 128

Nieuwe prijs vanaf 2018: €60 voor 75'

In een eerste kennismakingsgesprek kan je proeven van mijn manier van werken en bekijken we samen of een begeleidingstraject nuttig kan zijn. Daarna engageer je je voor 6 sessies. Na een gezamenlijke evaluatie van deze sessies kan je ervoor kiezen om door te gaan en je te engageren voor een langer en dieper begeleidingstraject, of de begeleiding te beëindigen.

De sessies vinden plaats in een geïnspireerde, meditatieve setting. Naast gesprekstherapie zijn meditatie en visualisatie wezenlijk onderdeel van de sessie.